Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-7860-03

Đóng gói:

Hộp 2 vỉ x 5 ống

Nhà sản xuất:

Egis Pharmaceuticals Public Ltd., Co.

Dạng bào chế:

Dung dịch tiêm

Loại thuốc:

Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh trung ương
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày