Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-18739-15

Đóng gói:

Hộp 2 vỉ x 15 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Procaps S.A.

Quốc gia sản xuất:

Colombia

Công ty đăng ký:

Laboratorios Recalcine S.A

Quốc gia đăng ký:

Chilê

Loại thuốc:

Hormon tuyến sinh dục
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày