Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-7014-02

Đóng gói:

Hộp 10 ống 1 ml

Nhà sản xuất:

Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd

Dạng bào chế:

Dung dịch tiêm

Loại thuốc:

Hormon tuyến sinh dục
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày