Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-5605-01

Đóng gói:

Hộp 10 ống 1ml

Nhà sản xuất:

Rotexmedica GmbH Atzneimittelwerk

Dạng bào chế:

Dung dịch tiêm

Loại thuốc:

Hormon tuyến sinh dục
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày