Progesterone injection 25mg/ml

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-15619-12

Đóng gói:

hộp 10 ống 1 ml

Tiêu chuẩn:

BP

Tuổi thọ:

48 tháng

Công ty sản xuất:

Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk

Quốc gia sản xuất:

Germany

Công ty đăng ký:

Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk

Quốc gia đăng ký:

Germany

Loại thuốc:

Hormon tuyến sinh dục
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày