Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-15147-12

Đóng gói:

Hộp 1 ống 80g

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Besins Manufacturing Belgium

Quốc gia sản xuất:

Belgium

Công ty đăng ký:

Tedis

Quốc gia đăng ký:

France

Loại thuốc:

Hormon tuyến sinh dục
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày