Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-9711-10

Đóng gói:

Hộp 1 tuýp 10g

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Astellas Toyama Co., Ltd Toyama Plant

Quốc gia sản xuất:

Japan

Công ty đăng ký:

Janssen Cilag Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Thailand

Loại thuốc:

Thuốc ngăn chặn sự đào thải cơ quan cấy ghép
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày