Recombinant Streptokinase for injection 1.500.000IU

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-10366-10

Đóng gói:

Hộp 1 lọ

Tiêu chuẩn:

CP 2005

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Shanghai Clonbiotech Co., Ltd.

Quốc gia sản xuất:

China

Công ty đăng ký:

Laboratorios Liconsa, S.A.

Quốc gia đăng ký:

Spain

Loại thuốc:

Thuốc tác dụng trên quá trình đông máu và tiêu fibrin
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày