Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-11027-10

Đóng gói:

Hộp 6 syringe 0,3ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

F.Hoffmann-La Roche Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Switzerland

Công ty đăng ký:

F.Hoffmann-La Roche Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Switzerland

Loại thuốc:

Thuốc chữa thiếu máu
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày