Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-8745-04

Đóng gói:

Hộp 1 lọ thuốc + 1ống 3.5ml dung dịch lidocain 1%

Nhà sản xuất:

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Dạng bào chế:

Thuốc bột pha dung dịch tiêm bắp

Loại thuốc:

Thuốc kháng sinh
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày