Rocephin-250mg/ống

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-8744-04

Đóng gói:

Hộp 1 lọ thuốc + 1 ống 5ml nước cất pha tiêm

Nhà sản xuất:

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Dạng bào chế:

Thuốc bột pha tiêm

Loại thuốc:

Thuốc kháng sinh
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày