Samilflurone 0,1% Ophthalmic Suspension

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-18080-14

Đóng gói:

HFluorometholonộp 1 lọ 5ml

Tiêu chuẩn:

USP 36

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Samil Pharm Co., Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Korea

Công ty đăng ký:

Samil Pharm Co., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Korea
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày