Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-17157-13

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 5ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Japan

Công ty đăng ký:

Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Japan
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày