Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-19578-13

Đóng gói:

Túi 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

60 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty cổ phần hoá dược Việt Nam

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty cổ phần hoá dược Việt Nam

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Thuốc chữa thiếu máu
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày