Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-8065-04

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 10ml

Nhà sản xuất:

Công ty dược phẩm và thiết bị y tế Hà Nội

Dạng bào chế:

Dung dịch tiêm

Loại thuốc:

Hormon tuyến tụy
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày