Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-11369-10

Đóng gói:

Hộp 10 gói

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

30 tháng

Công ty sản xuất:

Laboratoires Genévrier

Quốc gia sản xuất:

France

Công ty đăng ký:

Tedis S.A.

Quốc gia đăng ký:

France

Loại thuốc:

Thuốc giảm đau - gây ngủ (giảm đau loại morphin) và thuốc giải độc
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày