Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-13126-11

Đóng gói:

Can 10 lít

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Euro-Med Laboratoires Phil., Inc.

Quốc gia sản xuất:

Phillippines

Công ty đăng ký:

Euro-Med Laboratoires Phil., Inc.

Quốc gia đăng ký:

Philippines

Loại thuốc:

Thuốc chống nấm
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày