Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-12985-11

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 5ml

Tiêu chuẩn:

BP 2007

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Norris Medicines Limited

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Công ty TNHH Dược phẩm Nai

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Thuốc tác dụng trên quá trình đông máu và tiêu fibrin
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày