Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-12579-11

Đóng gói:

Hộp 3 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

USP

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Hetero Drugs Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Mega Lifesciences Pty., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Thailand

Loại thuốc:

Hormon tuyến sinh dục
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày