Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Đóng gói:

Hộp 1 lọ

Nhà sản xuất:

Không xác định

Dạng bào chế:

Bột pha tiêm

Loại thuốc:

Thuốc tác dụng trên quá trình đông máu và tiêu fibrin
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày