Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-17807-14

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 20mg/0,5ml + 1 lọ dung môi 1,5ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

S.C.Sindan-Pharma SRL

Quốc gia sản xuất:

Romania

Công ty đăng ký:

Actavis International Ltd

Quốc gia đăng ký:

Malta

Loại thuốc:

Thuốc chống ung thư
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày