Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-8572-04

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 17ml

Nhà sản xuất:

Bristol Myers Squibb

Dạng bào chế:

Dung dịch tiêm truyền

Loại thuốc:

Thuốc chống ung thư
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày