Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-12647-11

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 0,5ml + 1 lọ dung môi 1,5ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Aventis Pharma (Dagenham)

Quốc gia sản xuất:

U.K

Công ty đăng ký:

Sanofi-Aventis

Quốc gia đăng ký:

France

Loại thuốc:

Thuốc chống ung thư
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày