Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN1-294-10

Đóng gói:

Hộp 3 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Korea United Pharm. Inc.

Quốc gia sản xuất:

Korea

Công ty đăng ký:

Korea United Pharm. Inc.

Quốc gia đăng ký:

Korea

Loại thuốc:

Thuốc chống ung thư
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày