Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-18397-14

Đóng gói:

Hộp 5 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Novartis Farma S.p.A.

Quốc gia sản xuất:

Italy

Công ty đăng ký:

Novartis Pharma Services AG

Quốc gia đăng ký:

Switzerland

Loại thuốc:

Thuốc chữa động kinh
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày