Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

1345QLD-GN

Đóng gói:

Hộp 1 tuýp 3.5g

Nhà sản xuất:

Alcon

Loại thuốc:

Hormon vỏ thượng thận
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày