Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-1055-06

Đóng gói:

Hộp 3 vỉ x 10 viên

Nhà sản xuất:

Công ty Cổ phần Traphaco

Dạng bào chế:

Viên nén bao phim

Loại thuốc:

Thuốc trợ tim
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày