Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-5827-01

Đóng gói:

Hộp 10 ống x 5ml

Nhà sản xuất:

Giant Medical Corporation

Dạng bào chế:

Dung dịch tiêm

Loại thuốc:

Thuốc tác dụng trên quá trình đông máu và tiêu fibrin
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày