Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-8841-04

Đóng gói:

Hộp 1 lọ thuốc 1g + 1 ống 10ml nước cất pha tiêm

Nhà sản xuất:

Strides Arcolab., Ltd

Dạng bào chế:

Thuốc bột pha tiêm

Loại thuốc:

Thuốc kháng sinh
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày