Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-8645-04

Đóng gói:

Hộp 1 vỉ 2 viên nang (Lansoprazole), 2 viên nén (Tinidazole), 2 viên nén (Clarithromycin)

Nhà sản xuất:

Okasa Pharm Pvt., Ltd

Dạng bào chế:

Viên nén + viên nang

Loại thuốc:

Thuốc kháng sinh
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày