Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-10167-10

Đóng gói:

Hộp to x 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Cadila Healthcare Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Cadila Healthcare Ltd.

Quốc gia đăng ký:

India

Loại thuốc:

Hormon tuyến sinh dục
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày