Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN2-161-13

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 0,5ml + 1 lọ dung môi 1,5ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Duy Tân

Quốc gia sản xuất:

Argentina

Công ty đăng ký:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Duy Tân

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Thuốc chống ung thư
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày