Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

8738/QLD-GN

Đóng gói:

Hộp 20 viên

Nhà sản xuất:

Gedeon Richter., Ltd

Loại thuốc:

Thuốc lợi niệu
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày