Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-13940-11

Đóng gói:

Lọ nhựa 1000 viên

Tiêu chuẩn:

BP 2009

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Quốc gia sản xuất:

Malaysia

Công ty đăng ký:

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Quốc gia đăng ký:

Malaysia

Loại thuốc:

Thuốc hạ sốt - giảm đau - chống viêm
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày