Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-12480-11

Đóng gói:

Hộp 10 ống

Tiêu chuẩn:

KP VIII

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Dai Han Pharmaceutical Co. Ltd

Quốc gia sản xuất:

Korea

Công ty đăng ký:

Hana Pharm. Co., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Korea

Loại thuốc:

Vitamin và khoáng chất
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày