Vitamin B6 100 mg/1 ml (DP TW 2)

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-18653-13

Đóng gói:

Hộp 10 ống, 100 ống x 1 ml

Tiêu chuẩn:

DĐVN IV

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Vitamin và khoáng chất
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày