Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-11383-10

Đóng gói:

Hộp 10 ống x 5ml

Tiêu chuẩn:

USP 30

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Shandong Shenlu Pharmaceutical CO., Ltd

Quốc gia sản xuất:

China

Công ty đăng ký:

Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Corporation Ltd.

Quốc gia đăng ký:

China

Loại thuốc:

Vitamin và khoáng chất
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày