Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-14017-11

Đóng gói:

Hộp 1 ống 10 viên, hộp 2 ống x 10 viên nén sủi bọt; hộp 2 vỉ, hộp 4 vỉ, hộp 5 vỉ x 4 viên nén sủi bọt

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty liên doanh TNHH Stada Việt Nam

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty liên doanh TNHH Stada Việt Nam

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Vitamin và khoáng chất
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày