Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-8641-04

Đóng gói:

Hộp 1 chai 5ml

Nhà sản xuất:

Novartis AG

Dạng bào chế:

Dung dịch nhỏ mắt

Loại thuốc:

Thuốc chống viêm không Steroid
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày