Xuzulex Nasal Spray 0,1%

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-15809-12

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 15ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

U Chu Pharmaceutical Co., Ltd.

Quốc gia sản xuất:

China

Công ty đăng ký:

Công ty TNHH DP Hiệp Thuận Thành

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày