Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VD-11487-10

Đóng gói:

Hộp 1 chai 10 ml dung dịch nhỏ mũi

Tiêu chuẩn:

TCCS

Tuổi thọ:

36 tháng

Công ty sản xuất:

Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

Quốc gia sản xuất:

Việt Nam

Công ty đăng ký:

Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày