Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-16403-13

Đóng gói:

Hộp 3 vỉ x 10 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Torrent Pharmaceuticals Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Torrent Pharmaceuticals Ltd.

Quốc gia đăng ký:

India

Loại thuốc:

Thuốc điều hòa hoạt động tâm thần
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày