Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-9708-10

Đóng gói:

Hộp 1 lọ

Tiêu chuẩn:

BP

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Intas Pharmaceuticals Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Intas Pharmaceuticals Ltd.

Quốc gia đăng ký:

India

Loại thuốc:

Thuốc chống ung thư
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày