Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN2-198-13

Đóng gói:

Hộp 1 lọ 100 viên

Tiêu chuẩn:

USP 35

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Cadila Healthcare Ltd.

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Cadila Healthcare Ltd.

Quốc gia đăng ký:

India

Loại thuốc:

Thuốc tác dụng trên quá trình đông máu và tiêu fibrin
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày