Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-8437-04

Đóng gói:

Hộp 1 bơm tiêm có thuốc

Nhà sản xuất:

AstraZeneca Singapore Pte., Ltd.

Dạng bào chế:

Thuốc tiêm dưới da (cấy phóng thích chậm)

Loại thuốc:

Thuốc trị ung thư
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày