Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-14314-11

Đóng gói:

Hộp 5 vỉ x 6 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

Quốc gia sản xuất:

Poland

Công ty đăng ký:

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

Quốc gia đăng ký:

Poland

Loại thuốc:

Thuốc điều hòa hoạt động tâm thần
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày