Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-9554-10

Đóng gói:

Hộp to x 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 3 viên

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

18 tháng

Công ty sản xuất:

FDC Limited

Quốc gia sản xuất:

India

Công ty đăng ký:

Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng

Quốc gia đăng ký:

Việt Nam

Loại thuốc:

Thuốc kháng virus
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày