Mỗi ngày

Tập thể ViCare đều làm việc hết mình với sứ mệnh giúp người Việt tiếp cận những dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Mỗi ngày

Hàng triệu người Việt Nam gặp khó khăn trong việc tìm ra giải pháp y tế và chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Chúng tôi muốn thay đổi điều đó!

Bắt đầu bằng việc kết nối người bệnh với những bác sĩ thích hợp nhất và cung cấp thông tin chính xác và tiện lợi nhất về các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe.

Chúng tôi
những người trẻ ở ViCare
có một giấc mơ lớn

Đến một ngày, mỗi người Việt đều có thể tiếp cận đến những dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Và chúng tôi đang nỗ lực hàng ngày để biến giấc mơ này trở thành hiện thực.